Een inspirerend verhaal over hoe mannen en vrouwen werk, zorg, engagement combineren. Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen , opstaan en weer doorgaan. Het liedje kennen we allemaal, maar hoelang houden we dit vol? Is onze huidige werkweek nog aangepast aan tweeverdieners?

De strijd om tijd

OLIVIER PINTELON zoekt en kijkt daarvoor naar experimenten met arbeidsduurvermindering in Nederland en Duitsland, naar de 30-urenweek in Zweden en ook bij Femma! Wat ooit een utopie was, afschaffing kinderarbeid, betaald verlof werd ooit werkelijkheid.
OLIVIER PINTELON (politicoloog en kernlid van denktank Minerva) onderbouwt zijn stelling en gaat in gesprek met o.a. MAGDA DE MEYER (Nationale Vrouwenraad) en het publiek. LUC VAN NESTE leidt het gesprek.

Inkom leden AVK: € 5,00. Niet-leden: € 10,00.

August Vermeylenkring Kortrijk  - Secretariaat: MARIE-JEANNE KERCKHOVE  - mjkerckhove@telenet.be - Bank: BE02 0351 7431 8640
 

Delen: